Ketua Penyelidik

DR. MUALIMIN MOCHAMMAD SAHID PhD di dalam bidang Perundangan Islam (Fiqh & Usul Al-Fiqh), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM). Pengkhususan: Syariah dan Undang-undang (Fiqh and Usul Al-Fiqh) Bidang Penyelidikan: Fiqh and Usul al-Fiqh Maqasid Al-Syariah Al-Fiqh Al-Muqaran Al-Qawai’d Al-Fiqhiyyah al-‘Urf and al-‘Adat Fiqh al- Usrah Fiqh al-Mawaris Tarjihat Fiqhiyyah Lain-lain bidang kepakaran: Mengajar Bahasa Arab Bahasa Arab (Pembangunan Kurikulum) Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hubungi Saya: Website: http://www.drmualimin.net Facebook: https://www.facebook.com/drmualimin E-mail: drmualimin@yahoo.com +6067988166 (Pejabat) +60193069975 (Telefon Bimbit) +6067988530 (Fax).