Pembantu Penyelidik

MOHAMAD IKWAN HAMI BIN ISMAIL Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang Fiqh dan Fatwa, Universiti Sains Islam Malaysia. Tajuk Kajian: 1-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia 2-Hukum Forex dari sudut perspektif Islam (Kajian Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda) Jawatan Semasa sebagai Pembantu Penyelidik Siswazah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hubungi Saya: Email: ikwanhami@yahoo.com