Penyelidik 7

DR. MUNEER ALI ABDUL RAB PhD di dalam bidang Fiqh & Usul Fiqh, Universiti Malaya Tajuk Kajian: 1-The Current Issues Of Transformation On Cosmetic And Cleaning Products:Jurisprudential Study 2-Shariah Guideline On The Application Of Istihalahh In Cosmetic Product 3-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad 4-Penentuan Kadar Ujrah Perkhidmatan Terhadap Status Produk Halal Di Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM) Universiti Sains Islam Malaysia 5-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia Persidangan: 1-Persidangan Transformasi Dalam Pengajian Al-Quran 2-International Conference On Tajdd In Quranic Studies 3-International Seminar Wahyu Nabawi 2014 (SWAN) 4-International Conference On Islamic Economics And Financial Inclusion (ICIEF) 5-ISCOL2015 Sumbangan: 1-Moderator International Seminar on Fatwa (isFATWA) 2016 2-Mengajar Kitab Umdatul Ahkam di Surau Fakulti SYariah dan Undang-undang 3-Ahli Malaysian Journal of Syariah & Law. Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hubungi Saya: Email: muneerali@usim.edu.my