Penyelidik 6

DR. MAHMOUD MOHAMED ALI MAHMOUD EDRIS PhD di dalam bidang Fiqh Muamalat (Islamic Banking), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Tajuk Kajian: 1-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad 2-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia Persidangan: 1-Multaqa Al-rebat aldawly althaleth llmalyaha Al-Islamyah 2-Interntional Conference On Islamic Scince And Education 3-Fatwa International Seminar Sumbangan: 1-Jawatankuasa Penerbitan Jurnah Syariah Dan Undang-undang FSU 2-Pengkuliah Musala Al-Mustaqim 3-Pemeriksa Ujian Kelayakan Fakulti Syariah Dan Undang-undang Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hubungi Saya: Email: mahmoud.mohamed@usim.edu.my Tel: 06-7988447 ext:8447