Penyelidik 5

DR. FITHRIAH WARDI PhD di dalam bidang Fiqah Perbandingan 8 Mazhab, Universiti Al-Azhar Tajuk Kajian: 1-Mizan Solar Home Model For Sustainable Livelihood 2-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia Persidangan: 1-Gerakan Syiah Dan Kesannya Terhadap Dunia Islam 2-Educating Ummah With Fatwa 3-Seminar Pendidikan Islam Sepanjang Hayat 2017 Sumbangan: 1-Pembicara Talaqqi Fiqh Wanita ‘Haid Dan Istihadhah’ 2-Moderator INFAD, IAIS, MAIWP 3-Setiausaha Diskusi Syariah Dan Undang-undang Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hubungi Saya: Email: fitriwardi@usim.edu.my Tel: 067988489 ext:88489