Tentang kami

Adatperpatih.com adalah merupakan satu pusat pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan Adat Perpatih yang merangkumi tiga asas kajian utama, iaitu pengurusan harta, hukuman jenayah dan juga sistem kekeluargaan mengikut amalan Adat Perpatih.

Kajian ini dikelola oleh sekumpulan penyelidik yang terdiri daripada Pesyarah-pensyarah Kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan seorang pembantu penyelidik, yang mengkaji di antara hukum adat di dalam amalan Adat Perpatih menurut perspektif Islam.

Kajian ini adalah satu projek di bawah geran penyelidikan FRGS (USIM/FRGS/FSU/32/50816) dengan tajuk “MODEL KEPATUHAN SYARIAH DALAM AMALAN ADAT PERPATIH DI MALAYSIA” yang diketuai oleh Dr. Mualimin Mochammad Sahid, pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.

Penghargaan: