Ketua Penyelidik

DR. MUALIMIN MOCHAMMAD SAHID

PhD di dalam bidang Perundangan Islam (Fiqh & Usul Al-Fiqh), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM).

Pengkhususan:

Syariah dan Undang-undang (Fiqh and Usul Al-Fiqh)

Bidang Penyelidikan:

Fiqh and Usul al-Fiqh
Maqasid Al-Syariah
Al-Fiqh Al-Muqaran
Al-Qawai’d Al-Fiqhiyyah
al-‘Urf and al-‘Adat
Fiqh al- Usrah
Fiqh al-Mawaris
Tarjihat Fiqhiyyah

Lain-lain bidang kepakaran:

Mengajar Bahasa Arab
Bahasa Arab (Pembangunan Kurikulum)

Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:

Website: http://www.drmualimin.net

Facebook: https://www.facebook.com/drmualimin

E-mail: drmualimin@yahoo.com

+6067988166 (Pejabat) +60193069975 (Telefon Bimbit) +6067988530 (Fax).