Pembantu Penyelidik

MOHAMAD IKWAN HAMI BIN ISMAIL

Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang Fiqh dan Fatwa, Universiti Sains Islam Malaysia.

Tajuk Kajian:
1-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia
2-Hukum Forex dari sudut perspektif Islam (Kajian Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda)

Jawatan Semasa sebagai Pembantu Penyelidik Siswazah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:
Email: ikwanhami@yahoo.com