Penyelidik 7

DR. MUNEER ALI ABDUL RAB

PhD di dalam bidang Fiqh & Usul Fiqh, Universiti Malaya

Tajuk Kajian:
1-The Current Issues Of Transformation On Cosmetic And Cleaning Products:Jurisprudential Study
2-Shariah Guideline On The Application Of Istihalahh In Cosmetic Product
3-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad
4-Penentuan Kadar Ujrah Perkhidmatan Terhadap Status Produk Halal Di Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM) Universiti Sains Islam Malaysia
5-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia

Persidangan:
1-Persidangan Transformasi Dalam Pengajian Al-Quran
2-International Conference On Tajdd In Quranic Studies
3-International Seminar Wahyu Nabawi 2014 (SWAN)
4-International Conference On Islamic Economics And Financial Inclusion (ICIEF)
5-ISCOL2015

Sumbangan:
1-Moderator International Seminar on Fatwa (isFATWA) 2016
2-Mengajar Kitab Umdatul Ahkam di Surau Fakulti SYariah dan Undang-undang
3-Ahli Malaysian Journal of Syariah & Law.

Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:
Email: muneerali@usim.edu.my