Penyelidik 6

DR. MAHMOUD MOHAMED ALI MAHMOUD EDRIS

PhD di dalam bidang Fiqh Muamalat (Islamic Banking), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Tajuk Kajian:
1-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad
2-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia

Persidangan:
1-Multaqa Al-rebat aldawly althaleth llmalyaha Al-Islamyah
2-Interntional Conference On Islamic Scince And Education
3-Fatwa International Seminar

Sumbangan:
1-Jawatankuasa Penerbitan Jurnah Syariah Dan Undang-undang FSU
2-Pengkuliah Musala Al-Mustaqim
3-Pemeriksa Ujian Kelayakan Fakulti Syariah Dan Undang-undang

Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:
Email: mahmoud.mohamed@usim.edu.my
Tel: 06-7988447 ext:8447