Penyelidik 5

DR. FITHRIAH WARDI

PhD di dalam bidang Fiqah Perbandingan 8 Mazhab, Universiti Al-Azhar

Tajuk Kajian:
1-Mizan Solar Home Model For Sustainable Livelihood
2-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia

Persidangan:
1-Gerakan Syiah Dan Kesannya Terhadap Dunia Islam
2-Educating Ummah With Fatwa
3-Seminar Pendidikan Islam Sepanjang Hayat 2017

Sumbangan:
1-Pembicara Talaqqi Fiqh Wanita ‘Haid Dan Istihadhah’
2-Moderator INFAD, IAIS, MAIWP
3-Setiausaha Diskusi Syariah Dan Undang-undang

Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:
Email: fitriwardi@usim.edu.my
Tel: 067988489 ext:88489