Penyelidik 4

DR. NIK RAHIM BIN NIK WAJIS

PhD di dalam bidang Syariah, University of Glasgow Caledonian.

Tajuk Kajian:
1-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad
2-Perlaksanaan Undang-undang Tanah Adat Di Nusantara; (Kajian Perbandingan; Malaysia-Indonesia-Filipina)
3-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia
4-The Crime Of Hirabah In Islamic Law

Persidangan:
1-Seminar Pengajian Pahang Sempena Memuliakan Sambutan 40 Tahun Pemerintahan Sultan Pahang
2-International Conference On Eradiction Of Abject Poverty And Streest Begging
3-International Congress on Islamic Economics and Finance

Sumbangan:
1-Moderator Seminar Kebangsaan Transformasi Harta Pusaka
2-Penilai Laporan Akhir Penyelidikan INFAD
3-Ahli Jawatankuasa Persatuan Kebajikan Kakitangan Akademik USIM (PKAUSIM)

Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).