Penyelidik 2

PROF. DR. AMIR HUSIN MOHD NOR

PhD di dalam bidang Pengajian Islam,University of Edinburgh, U.K.

Tajuk Kajian:

Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia

Sumbangan:

Penerbitan Bab Dalam Buku: Hukuman Tashhir(Pendedahan Awam) sebagai Hukuman Alternatif Menurut Undang-undang Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia

Penerbitan Buku:Qanun al-Ithbat Fi al-Islam

Jawatan Semasa sebagai pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:

E-mail: amirhusin@usim.edu.my