Adat Yang Keliru Dalam Masyrakat Islam Dan Kesan-Kesan Yang Ditimbulkan: Kajian Deskriptif (Bahasa Arab).

Sila klik di sini untuk lihat artikel…

Oleh: Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris (Ahli Penyelidik)

Kajian ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di International Conference on Laws and Islamic Jurispendence-ICLIJ2017, UKM yang diwakili oleh Dr. Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris (Ahli Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *