Konsep Perubahan Ijtihad Berdasarkan Perubahan Adat Dan Kebiasaan (Bahasa Arab).

Sila klik di sini untuk lihat artikel… Oleh: Muneer Ali Abdul Rab (Ahli Penyelidik) Kajian ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di International Conference on Laws and Islamic Jurispendence-ICLIJ2017, UKM yang diwakili oleh Dr. Muneer Ali Abdul Rab (Ahli Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.

Adat Yang Keliru Dalam Masyrakat Islam Dan Kesan-Kesan Yang Ditimbulkan: Kajian Deskriptif (Bahasa Arab).

Sila klik di sini untuk lihat artikel… Oleh: Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris (Ahli Penyelidik) Kajian ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di International Conference on Laws and Islamic Jurispendence-ICLIJ2017, UKM yang diwakili oleh Dr. Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris (Ahli Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.

Analisis Terhadap Beberapa Pandangan Berkaitan Tanah Adat Di Negeri Sembilan

Sila klik di sini untuk lihat artikel… Oleh: Amir Husin Mohd Nor (Ahli Penyelidik) Kajian ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di International Conference on Laws and Islamic Jurispendence-ICLIJ2017, UKM yang diwakili oleh Prof Amir Husin (Ahli Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.