Analisis Terhadap Beberapa Pandangan Berkaitan Tanah Adat Di Negeri Sembilan

Sila klik di sini untuk lihat artikel… Oleh: Amir Husin Mohd Nor (Ahli Penyelidik) Kajian ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di International Conference on Laws and Islamic Jurispendence-ICLIJ2017, UKM yang diwakili oleh Prof Amir Husin (Ahli Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.  

Tanah Adat

Apabila kita berbicara mengenai isu harta di dalam masyarakat Adat Perpatih, tanah adat kini menjadi isu yang sangat hangat diperkatakan oleh kebanyakan masyarakat umum di Malaysia. Malah ianya seolah-olah dipandang serong oleh mereka dek kerana kesalahfahaman dalam memahami isu pembahagian harta warisan ini. Hal ini kerana di dalam amalan Adat Perpatih, wanita lebih diberi keutamaan dalam mewarisi harta pusaka (harta pusaka tinggi) jika dibandingkan dengan amalan Adat Temenggung yang dikatakan lebih selari dengan hukum syarak (Faraidh) di mana kaum lelaki menjadi keutamaan dalam bab pewarisan harta peninggalan. Namun begitu, di sana terdapat pelbagai kajian dan penerangan yang telah dibuat oleh mereka yang lebih berautoriti di dalam hal ini demi memberikan kefahaman dalam membetulkan persepsi masyarakat umum dalam memahami isu pewarisan tanah adat menurut amalan Masyarakat Adat Perpatih di Malaysia. Oleh itu didalam kategori harta ini, akan kami kemukakan kepada anda kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pakar-pakar dalam menangani isu yang menjadi polemik pada masa kini.