Analisis Terhadap Beberapa Pandangan Berkaitan Tanah Adat Di Negeri Sembilan

Sila klik di sini untuk lihat artikel… Oleh: Amir Husin Mohd Nor (Ahli Penyelidik) Kajian ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di International Conference on Laws and Islamic Jurispendence-ICLIJ2017, UKM yang diwakili oleh Prof Amir Husin (Ahli Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.  

Cadangan Pembangunan Model Adat Perpatih Patuh Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal

sila klik di sini untuk lihat artikel Oleh: Dr. Mualimin (Ketua Penyelidik) Karya ilmiah ini adalah merupakan salah satu artikel yang telah dibentangkan di INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC HIGHER EDUCATION TOWARD SUSTAINABLE SOCIETY (SeIPTI 2017), Unversiti Fatoni, Thailand yang diwakili oleh Dr. Mualimin (Ketua Penyelidik) sebagai wakil pembentang ahli kumpulan penyelidik.